Spotkanie Oddziału, 04.02.2018

Spotkanie Mazowieckiego Oddziału PTPPd, 04.02.2018

W programie kolejnego spotkania Mazowieckiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej w Warszawie znalazła się prezentacja przypadku Anny Szyma  „Diagnoza strukturalna w pracy z adolescentem”.

Podczas przerwy kawowej członkowie oddziału mogli się integrować i wymieniać doświadczeniem w pracy z adolescentami. W drugiej części spotkania Zarząd Oddziału omówił plany na kolejny rok 2018/2019, związane z pogłębianiem wiedzy z zakresu diagnozy strukturalnej poprzez prezentacje pracy własnej, warsztaty i wykłady oparte na książce: „Podręcznik Psychoterapii Psychodynamicznej w patologii osobowości z wyższego poziomu”.