Spotkanie Oddziału, 21.04.2018

Spotkanie Mazowieckiego Oddziału PTPPd, 21.04.2018

Dnia 21.04.2018 odbyło się spotkanie Mazowieckiego Oddziału PTPPd, podczas którego Paulina Chudzikiewicz wraz z Zofią Freda zaprezentowały temat: „Sytuacje trudne w psychoterapii grupowej z osobami z doświadczeniem psychozy”