Spotkanie Oddziału, 21.10.2018

Serdecznie zapraszamy na pierwsze, powakacyjne spotkanie Mazowieckiego Oddziału PTPPd

Spotkanie odbędzie się 21.10. 2018 roku w godzinach 10.00-13.30 w siedzibie Pracowni Psychologicznej Dobre Nastroje przy ulicy Śniadeckich 18/34.

 W programie spotkania:

 1. Omówienie i refleksje dotyczące VIII Sympozjum PTPPd

 2. Ustalenie terminów i tematów spotkań na najbliższy rok pracy MO PTPPd 

Proszę o potwierdzenie swojej obecności do dnia 20.10 na mail: syl_swierczek@op.pl.

Zapraszamy serdecznie!

Zarząd MO PTPPd