Spotkanie oddziału – 25.01.2020

Mazowiecki Oddział PTPPd miał okazje wysłuchać bardzo ciekawego wystąpienia Pani Anny Borys dot. „ Procesu terapeutycznego dziewczynki z moczeniem dziennym”.