Spotkanie Oddziału MO PTPPd 29.02.2020

Prezentujemy krótką fotorelacje ze spotkania Mazowieckiego Oddziału PTPPd, które odbyło się w sobotę 29.02.20. Pani Alicja Krystyniak zaprezentowała pracę; „ Problematyka pracy z nastoletnim pacjentem z zaburzeniami tożsamości płciowej. Kolejną prezentacje przedstawiła Pani Anna Szyma; „Gdzie się podziała agresja?-Przeciwprzeniesienie w pracy z adolescentem z OCD.”