Mazowiecki Oddział PTPPd spotkał się 17.04.2021 na platformie GoToMeeting

Podczas spotkania wysłuchaliśmy  wystąpienia psychoterapeutki członkini naszego Oddziału Pani Katarzyny Solka-Dąbrowskiej: „Jak poznanie i rozumienie siebie wpływa na pracę z pacjentem. Wystąpienie oparte było o książkę Wiktora Sedlaka „Superego, ideały ego i ślepe plamki psychoanalityka. Emocjonalny rozwój klinicysty”.

W trakcie spotkania  dyskusję z prelegentką, moderowała Pani Kinga Łakomiec.