12.05.2023 – spotkanie Oddziału

W Mazowieckim Oddziale PTPPd dn. 13.05 gościliśmy Bronisława Hońcę, który wygłosił prezentację pt. „Kliniczna użyteczność rozważań Betty Joseph nad zawiścią w życiu codziennym”. Prelekcja przyciągnęła spore grono osób zainteresowanych tym nośnym klinicznie tematem, wywołując żywy odzew i rozbudzając apetyt
na kolejne spotkania.