Spotkanie Oddziału, 17.02.2019

Szanowni Koleżanki i Koledzy,

W związku ze zmianą terminu ostatniego spotkania MO PTPPd, nasze zapowiadane styczniowe spotkanie Oddziału odbędzie się w nowym terminie 17.02.2019 (niedziela) w godzinach 10.00-14.00 na ul. Śniadeckich 18/34 w Warszawie.
Za zmianę i związane z tym utrudnienia serdecznie przepraszamy.

W programie spotkania:

  1. „Konkurencyjne dzieci” czyli jak pomieścić niepomieszczalne? – dyskusja o konfliktowych aspektach pracy terapeutycznej, godzeniu ról zawodowych i osobistych oraz rozwojowym aspekcie frustracji, w oparciu o przykłady z własnej praktyki psychoterapeutycznej – moderuje Sylwia Świerczek-Gubała
  2. Kącik literacki: Joan Raphael-Leff „Ciąża. Kulisy wewnętrznego świata” – refleksje nad książką poprowadzi Sylwia Świerczek-Gubała

Prosimy o przesłanie potwierdzenia udziału na mail: syl_swierczek@op.pl do dnia 16.02.2019.

Zapraszamy i pozdrawiamy
Zarząd MO PTPPd