Spotkanie Oddziału, 25.11.2018

Znaczenie płci terapeuty w procesie psychoterapii w kontekście aktywacji określonych zjawisk przeniesieniowych i przeciwprzeniesieniowych

Szanowni Koleżanki i Koledzy,

serdecznie zapraszamy na kolejne, listopadowe spotkanie Mazowieckiego Oddziału PTPPd.

Spotkanie odbędzie się 25.11. 2018 roku w godzinach 10.00-14.00 w siedzibie Pracowni Psychologicznej Dobre Nastroje przy ulicy Śniadeckich 18/34.

Tematem spotkania będzie:

Znaczenie płci terapeuty w procesie psychoterapii w kontekście aktywacji określonych zjawisk przeniesieniowych i przeciwprzeniesieniowych – prezentacja Ilony Laskowskiej-Levy w oparciu o doświadczenia psychoterapii grupowej.

Proszę o potwierdzenie swojej obecności do dnia 24.11 na mail: syl_swierczek@op.pl

Zapraszamy serdecznie!

Zarząd MO PTPPd